close

Handlekurv

close

Fraktmetoder

Ekstern Miljoe Voks

Skivoks og miljø

Swix skal være ledende på miljø innenfor kategorien voks. 

Swix skal benytte den mest miljøvennlige teknologien som er tilgjengelig for å minimere vårt fotavtrykk i naturen. I tillegg har vi høyt fokus på miljøbevissthet i alle deler av vår produksjon. Alt fra valg av råvarer, til bruk av resirkulerbar emballasje og fokus på energiforbruk.

Ca. 95 % av glidvoks som blir påført, blir skrapt og børstet vekk før turen og håndtert som av avfall. De siste prosentene, sammen med festevoks, er det som potensielt kan ende i naturen. Det er viktig for oss at denne andelen har en minst mulig belastning på miljøet, og at produktene har en tilfredsstillende evne til å brytes ned. 

Utfordringer knyttet til voksrester i naturen er i all hovedsak knyttet opp mot fluor, og dets kjemiske egenskaper. Avsnittene under belyser fluor i bruk innen skismurning, hva Swix gjør og hvordan vi ser på fremtiden.

Skisport og fluor

Etter at italienske miljøer fremstilte fluorforbindelser som kunne benyttes til skismøring på 80-tallet, har fluorinerte vokser og pulvere vært en del av skisport på toppnivå. Fluor har unike vann- og smussavvisende egenskaper. Fluorforbindelser har også gode tørrfriksjonsegenskaper, og til sammen gjør dette at de er veldig egnet til bruk i skismøring.

Etter noen år oppdaget forskere at mange fluorforbindelser, som PFOS og PFOA, har egenskaper som gjør de lite miljøvennlige. Disse er derfor nå regulert av myndighetene. Produkter fra Swix er og har alltid vært i henhold til gjeldene lover og reguleringer.

Hva gjør Swix?

PFOS og PFOA har aldri vært benyttet som råvarer i skismøring fra Swix, men de oppstod som en forurensing i produksjonen. Dette skyldes C8-teknologien som ble benyttet i produksjonen av fluorforbindelsene. Etter hvert som kunnskapen om PFOA’s miljøpåvirkningen ble tilgjengelig så tok Swix beslutningen om å endre produksjonsteknologi og gå over til forbindelser med bedre miljøprofil. 

Dette arbeidet startet tilbake i 2009 og etter flere år med testing og produktoptimalisering lanserte Swix i 2013 nye LF-glidere merket med FUTURE CERA®. FUTURE CERA® er Swix’ merking av produkter hvor man benytter råvarer med C6-teknologi som ikke kan degradere til uønskede fluorforbindelser.

I 2013 startet Swix også opp prosjektet LowFriMat sammen med SINTEF, TOKO og italienske Miteni. Målsetningen var å identifisere forbindelser, med eller uten fluor, med en forbedret HMS-profil. Siden 2013 har forskning (Nilsson og medarbeidere) vist at fluorforbindelsene som benyttes i glidvoks også kan brytes ned til PFOA dersom de er basert på gammel fluorteknologi (C8-teknologi). 

Et av resultatene fra LowFriMat er at C8-teknologi i løpet av 2016 ble faset ut av våre HF og HFBW produkter, som fortsatt inneholdt denne typen fluorforbindelser. Disse produktene er i likhet med LF-gliderene merket FUTURE CERA® slik at de lett skal identifiseres av våre kunder som den mest miljøvennlige fluorteknologien på markedet.

PFOA og reguleringer

Norske og tyske myndigheter tok i 2014 på egenhånd et initiativ for å regulere PFOA og PFOA relaterte forbindelser (PFOA precursors). I 2016 kom også ECHA (European Chemicals Agency) på banen med et forslag til et enda mer omfattende og strengere regelverk, som vil ramme all C8 teknologi, inkludert fluorpulvere. Swix følger den videre utviklingen nøye og vil ligge forkant av nye reguleringer som måtte komme.

Framtiden

Swix har vært forut for reguleringene og lagt om teknologien tidligere enn nødvendig. Dette viser at vi er vårt ansvar bevist og ønsker å drive bransjen i en mer miljøvennlig retning. Å fullstendig fase ut fluor i skismøring har vist seg som en krevende oppgave. Foreløpig finnes det ikke annen mer miljøvennlig teknologi som kan erstatte de nåværende forbindelsene og samtidig gi tilsvarende ytelse. 

Swix holder imidlertid på med kontinuerlig forskning for å bidra til at miljøpåvirkningen av skismøring blir så liten som mulig. Vi ser store muligheter innen felter som nanoteknologi, hybrid materialer samt overflate og ”coating”-teknologi. 

Våre gjennombrudd og fremskritt innen teknologi kommer kundene våre umiddelbart til gode. Swix kan derfor tilby svært miljøvennlige produkter uten fluor i alle kategorier skismøring, det være seg glider, festevokser, klistere eller vokser i ”easy wax” segmentet.

Swix – Vi bryr oss!