close

Handlekurv

close

Fraktmetoder

Smoerevettregler For Private

For private smøreboder (last ned våre Smørevettregler.pdf)

Bruk i størst mulig grad vokser og produkter som er miljøvennlige og nedbrytbare.

  • Sørg for god ventilasjon i smøreboden.
  • Benytt alltid maske med anbefalt filter (minimum A1P3) i forbindelse med legging og børsting av glidprodukter. Husk at svevepartikler holder seg i lufta en god stund.
  • Oppbevar masken tett og skift filter minimum før hver sesong. Følg produsentens anbefaling om rengjøring.
  • Benytt egnede hansker i forbindelse med håndtering av skirens og andre flytende produkter.
  • Ikke bruk høyere temperatur på smørejernet enn nødvendig og tørk av smørejernet etter pålegging. Partikkelkonsentrasjonen øker med økende forskjell mellom smeltetemperatur og smørejerns-temperatur.
  • Unngå varmepistol og gassbrenner i smørebua. Bruk av disse verktøyene sammen med svevepartikler som inneholder fluor kan føre til dannelse av giftige gasser.
  • Røyking er forbudt i smørebua. Røyking og partikler er en svært skadelig kombinasjon.
  • Ikke spis eller drikk i smørebua.
  • Sørg for at smøreavfallet samles og kastes i restavfallet.
  • Vask hender etter at du er ferdig med smøring av skiene.

For flere tips om smøring og pålegging, se her swix.no - Tips & guider