close

Handlekurv

close

Fraktmetoder

Vb09802

Strategi

Gjennom et tett samarbeid med forsknings og helse institusjoner, ønsker SWIX å være et forbilde for godt arbeidsmiljø og miljøorienterte holdninger. 

1. Strategi for miljø og helse

 • Swix vil skape sunne arbeidsplasser både for sine ansatte og for brukerne av deres produkter
 • Kundene skal få informasjon om hvordan bruke produktene på den mest miljøvennlige måten
 • Produktene skal ikke forurense miljøet
 • Swix skal jobbe for å bedre klimaet
 • Samarbeidspartnerne skal operere med de samme etiske retningslinjer som Swix
 • Kundene skal kunne oppleve de gode helse- og miljømessige verdiene som selskapet har

2. Strategi for voks

Miljømerking av skismøring

 • Swix har fluorfri skismøring i alle produktkategorier enten det er glider, festevoks eller klister
 • Fra sesongen 17/18 så introduserer Swix miljømerket «Fluor Free» på forpakningene og merket vil prege etiketten på fluor fri glider (CH glider)
 • Miljømerkingen skal øke bevisstheten rundt de fluorfrie alternativene og hjelpe forbrukeren å ta miljøvennlige valg
 • Swix vil fortsette å merke fluorprodukter med C6-teknologi med Future Cera merket. Dette merket viser at produktene benytter fluorteknologien med best miljø- og helseprofil
 • Swix vil fortsette arbeidet med å merke produktene til det beste for kunden og miljøet
 • For fluorfrie alternativer, se etter dette merket:
  Bilde1_medium.jpg#asset:5690

Avfallshåndtering

 • Mer enn 90% av smøringsavfallet ender som avskrap i smøreboden
 • For å sikre at dette avfallet ikke slippes ut i naturen er det viktig at avfallet blir samlet og lagt i restavfallet slik at det går til forbrenning ved et avfallshåndteringsanlegg
 • Swix vil rettlede kunder og forbrukere om riktig avfallshåndtering slik at avtrykket av fluorholdig skismøring blir minst mulig
 • Swix har vært en pådriver for innføring av miljøavgift på Skiforbundets arrangementer slik at smøringsavfall her blir håndtert på en forsvarlig måte gjennom lokale renovasjonsaktører

Arbeidsmiljø og personlig verneutstyr (Se mer under arbeidsmiljø)

 • Swix sørger hvert år for å informere kunder om arbeidsmiljøtiltak og personlig verneutstyr gjennom flere hundre smørekurs, opplæring av butikkpersonale, sosiale media og nett
 • Swix har sammen med Folkehelse instituttet og Skiforbundet utarbeidet retningslinjer for skismørere om hvordan man best beskytter seg mot støv og kjemikalier
 • Swix tilbyr personlig verneutstyr med høy kvalitet og riktig beskyttelsesgrad

Forskning på fluorfrie alternativer

 • Selv om en stor del av produktene allerede er fluorfrie så ser Swix det som en forpliktelse å gjøre bransjen mer miljøvennlig og gå foran i utfasing av skadelige miljøforbindelser i skismøring
 • Swix har siden 2014 jobbet sammen med SINTEF om prosjektet LowFriMat for å finne alternativer til skismøring og fase ut helseskadelig C8-fluorteknologi som er relatert til PFOA
 • Fra og med 2017 så er all C8-teknologi faset ut i produksjonen på Lillehammer og det har blitt fjernet fluor fra flere tidligere fluorholdige produkter
 • Arbeidet i LowFriMat videreføres i det svenske POPFREE prosjektet hvor flere store virksomheter innen mange bransjer som papir-, tekstil- og malingsindustrien kommer sammen for å løse fluorproblematikken