close

Handlekurv

close

Fraktmetoder

Maal

Mål

Vi i Swix er svært opptatt av vårt samfunnsansvar. Som leverandør av sportsutstyr, ønsker vi å sikre gode arbeidsforhold for arbeiderne som utvikler våre produkter. Med vårt etisk handel arbeid støtter vi opp under menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og utvikling i hele verdikjeden. Det handler både om vårt nære forhold til naturen og at vi bryr oss om hverandre.

Våre produkter og merkevarer

  • Våre kunder skal føle at produktene vi lager er trygge å bruke. Våre produkter og merkevarer skal videre skape et positivt omdømme knyttet til miljø og moral
  • Skal være godt innenfor alle gjeldende og fremtidige miljøkrav og bidra til nedbygging av uønskede stoffer i naturen
  • Skal være sikre å bruke for våre kunder, samt sikre å produsere og håndtere for våre omgivelser
  • Skal produseres på en slik måte at god dyrevelferd ivaretas

Etisk handel og antikorrupsjon

  • Vi vil jobbe aktivt for at våre produkter produseres i tråd med anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn
  • Vi søker spesielt å bidra til utryddelse av: Tvangsarbeid, barnearbeid, helseødeleggende arbeidsplasser, grov diskriminering og lønn under fattigdomsgrensen
  • Vi har nulltoleranse for korrupsjon